Gezinshuis Ruchama
Elk kind gekend en geliefd!

Betekenis van de naam Ruchama

We hebben voor de naam Ruchama gekozen vanwege de betekenis. We hebben een duidelijke christelijke identiteit. De naam Ruchama is een naam die uit de bijbel komt. De naam betekent ‘medelijden’ of ‘ontferming’. Het beeld dat bij de naam hoort is een moederzwaan die onder haar vleugels de kuikentjes beschermt. We hebben in het logo geprobeerd iets te laten zien van de betekenis. Beschermende handen of vleugels die de kinderen die bij ons wonen een liefdevolle, warme en veilige plek bieden.