Gezinshuis Ruchama
Elk kind gekend en geliefd!

Nieuws

29-06-'23 Afstudeeronderzoek 'Levensbeschouwelijke Mix&Match'

Janneke heeft samen met haar afstudeermaatje een onderzoek gedaan naar de ervaringen en behoeften van ouders over het verschil in levensbeschouwing met het pleeggezin of gezinshuis van hun kind. 

De ondertitel van hun scriptie: Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen en behoeften van ouders over de verschillen in levensbeschouwing met het pleeggezin of gezinshuis van hun kind. Wanneer je behoefte hebt de scriptie te lezen is deze op te vragen via het contactformulier. Ze hebben een mooie factsheet gemaakt waarin de uitkomsten van hun interviews zijn verwerkt. 

Het verdient aanbeveling om als gezinshuisouders, pleegouders en jeugdzorgwerkers ook een thema als levensbeschouwing aan bod te laten komen in de gesprekken rondom de plaatsing van een kind.