Gezinshuis Ruchama
Elk kind gekend en geliefd!

 Wie zijn wij?

Wij zijn Klaas-Jan en Anneke van Kalkeren. Samen met onze 4 kinderen zijn we in 2015 in Nijkerk ons gezinshuis gestart. Klaas-Jan heeft tot 2015 in de verzekeringen gewerkt als medewerker bij een assurantieadviseur. Anneke heeft na de PABO als leerkracht voor de klas gestaan. Eerst in het reguliere onderwijs en later in het Speciaal Basisonderwijs.
Vanaf het begin van ons huwelijk hebben we altijd nagedacht over pleegzorg en opvang. En na de geboorte van onze jongste zoon zijn we ons daar verder in gaan verdiepen. De vorm van gezinshuizen sprak ons heel erg aan. Toen onze jongste zoon 1 jaar was begonnen we met de opvang van een logeer-gezinshuiskind. Zij woonde in een gezinshuis van ’s Heerenloo. Op die manier konden we als gezin ervaren hoe het is om ‘andermans’ kind (voor een weekend) te verzorgen. Toen we merkten dat het erg bij ons past om die opvang te bieden, zijn we het proces in gegaan om gezinshuis te worden.
We doen het werk met veel passie en plezier! We kenmerken ons als doorzetters; we denken in mogelijkheden en oplossingen. We werken met veel humor, en zoeken altijd naar het kind achter het gedrag. We bieden nabijheid, maar zoeken ook naar de balans met de emotionele afstand. De kinderen vinden bij ons een veilige en warme plek.
We zijn een actief gezin, en ondernemen graag activiteiten met kinderen, zowel 1-op-1 als gezamenlijk.  

Bij ons werken op dit moment Sharon en Janneke als vaste pedagogisch medewerksters. En Monique is onze gedragswetenschapper. 

We hebben als team de cursus 'poptalk' gevolgd in 2022